Make your own free website on Tripod.com
COSMOLOGY-PEHANI

MY ARTICLES / MOJI CLANKI

Home
Contact Me
MY ARTICLES / MOJI CLANKI

click here to download file: OUR UNIVERS IN THE BLACK HOLE

click here to download file: NASE VESOLJE KOT VELIKA CRNA LUKNJA

click here to download file: SVETLOBNI FREKVENCNI PREMIK

click here to download file: DOPLERJEV POJAV PRI ZVOKU IN PRI SVETLOBI PRI PREMOCRTNEM ENAKOMERNEM GIBANJU OPAZOVALCA O IN IZVORA E